Cơ sở trồng mống mắt thủy sinh thích hợp cho các công viên đất ngập nước và ao hồ có màu sắc tươi sáng

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:13953645777
Email:100449033@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Cơ sở trồng mống mắt thủy sinh thích hợp cho các công viên đất ngập nước và ao hồ có màu sắc tươi sáng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cơ sở trồng mống mắt thủy sinh thích hợp cho các công viên đất ngập nước và ao hồ có màu sắc tươi sáng

yêu cầu trích Cơ sở trồng mống mắt thủy sinh thích hợp cho các công viên đất ngập nước và ao hồ có màu sắc tươi sáng