Lò khuếch tán LPCVD tân trang POLY Process công nghiệp lò điện nhiệt độ cao kết tinh hỗ trợ chế biến tùy biến

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Shi
Số liên lạc:18866268611
Email:share_shi@126.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd

Lò khuếch tán LPCVD tân trang POLY Process công nghiệp lò điện nhiệt độ cao kết tinh hỗ trợ chế biến tùy biến chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Lò khuếch tán LPCVD tân trang POLY Process công nghiệp lò điện nhiệt độ cao kết tinh hỗ trợ chế biến tùy biến

yêu cầu trích Lò khuếch tán LPCVD tân trang POLY Process công nghiệp lò điện nhiệt độ cao kết tinh hỗ trợ chế biến tùy biến