Thiết bị CNC mở EA48-1328 Inline công cụ thay đổi trung tâm gia công

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị CNC Jinan Pinmai

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị CNC Jinan Pinmai

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Phù Bin
Số liên lạc:18560116635
Email:18560116635@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị CNC Jinan Pinmai
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị CNC Jinan Pinmai

Thiết bị CNC mở EA48-1328 Inline công cụ thay đổi trung tâm gia công chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thiết bị CNC mở EA48-1328 Inline công cụ thay đổi trung tâm gia công

yêu cầu trích Thiết bị CNC mở EA48-1328 Inline công cụ thay đổi trung tâm gia công