Nhiệt độ liên tục gia cầm lẩu cung cấp lợn đầu nghiêng thép không gỉ máy tẩy lông máy đứng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Hào
Số liên lạc:17753646177
Email:767291356@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd

Nhiệt độ liên tục gia cầm lẩu cung cấp lợn đầu nghiêng thép không gỉ máy tẩy lông máy đứng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhiệt độ liên tục gia cầm lẩu cung cấp lợn đầu nghiêng thép không gỉ máy tẩy lông máy đứng

yêu cầu trích Nhiệt độ liên tục gia cầm lẩu cung cấp lợn đầu nghiêng thép không gỉ máy tẩy lông máy đứng