Siko tủ tủ CNC bên lỗ máy kéo rãnh khoan tự động máy đục lỗ

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị CNC Jinan Seek

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị CNC Jinan Seek

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lee Hing-man
Số liên lạc:15254132667
Email:929259482@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị CNC Jinan Seek
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị CNC Jinan Seek

Siko tủ tủ CNC bên lỗ máy kéo rãnh khoan tự động máy đục lỗ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Siko tủ tủ CNC bên lỗ máy kéo rãnh khoan tự động máy đục lỗ

yêu cầu trích Siko tủ tủ CNC bên lỗ máy kéo rãnh khoan tự động máy đục lỗ