Điện chiên thịt nướng đêm chợ quầy hàng rau quả đồ uống lạnh bán xe thực phẩm

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Ouzhun New Energy Technology Co.

Tên công ty: Sơn Đông Ouzhun New Energy Technology Co.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Triệu
Số liên lạc:13082765200
Email:3195891151@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Ouzhun New Energy Technology Co.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Ouzhun New Energy Technology Co.

Điện chiên thịt nướng đêm chợ quầy hàng rau quả đồ uống lạnh bán xe thực phẩm chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Điện chiên thịt nướng đêm chợ quầy hàng rau quả đồ uống lạnh bán xe thực phẩm

yêu cầu trích Điện chiên thịt nướng đêm chợ quầy hàng rau quả đồ uống lạnh bán xe thực phẩm