Thiết bị khoan sáu mặt cho đồ nội thất bảng Sike

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị CNC Jinan Seek

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị CNC Jinan Seek

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lee Hing-man
Số liên lạc:15254132667
Email:929259482@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị CNC Jinan Seek
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị CNC Jinan Seek

Thiết bị khoan sáu mặt cho đồ nội thất bảng Sike chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thiết bị khoan sáu mặt cho đồ nội thất bảng Sike

yêu cầu trích Thiết bị khoan sáu mặt cho đồ nội thất bảng Sike