1010B máy phun cát đẹp và bền sử dụng thiết bị phun cát bằng tay áp lực phổ quát

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yang
Số liên lạc:15266237508
Email:546362945@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

1010B máy phun cát đẹp và bền sử dụng thiết bị phun cát bằng tay áp lực phổ quát chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 1010B máy phun cát đẹp và bền sử dụng thiết bị phun cát bằng tay áp lực phổ quát

yêu cầu trích 1010B máy phun cát đẹp và bền sử dụng thiết bị phun cát bằng tay áp lực phổ quát