Xinding cung cấp cắt rau sạch và làm sạch dây chuyền đa chức năng cắt bắp cải Trung Quốc và làm sạch thiết bị

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hồ Mao-kuen
Số liên lạc:18853662138
Email:450986786@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Xinding cung cấp cắt rau sạch và làm sạch dây chuyền đa chức năng cắt bắp cải Trung Quốc và làm sạch thiết bị chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Xinding cung cấp cắt rau sạch và làm sạch dây chuyền đa chức năng cắt bắp cải Trung Quốc và làm sạch thiết bị

yêu cầu trích Xinding cung cấp cắt rau sạch và làm sạch dây chuyền đa chức năng cắt bắp cải Trung Quốc và làm sạch thiết bị