Hoàn toàn tự động Trung Quốc thuốc thảo dược trống làm sạch máy Wei Lingxian đa chức năng làm sạch thiết bị

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hồ Mao-kuen
Số liên lạc:18853662138
Email:450986786@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Hoàn toàn tự động Trung Quốc thuốc thảo dược trống làm sạch máy Wei Lingxian đa chức năng làm sạch thiết bị chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hoàn toàn tự động Trung Quốc thuốc thảo dược trống làm sạch máy Wei Lingxian đa chức năng làm sạch thiết bị

yêu cầu trích Hoàn toàn tự động Trung Quốc thuốc thảo dược trống làm sạch máy Wei Lingxian đa chức năng làm sạch thiết bị