Máy bán hàng tự động trực tiếp máy sản xuất máy sản xuất thẻ tín dụng đồng xu tự phục vụ nước máy bán hàng tự động nhà máy tùy chỉnh

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Phía bắc đường Kangsheng, Khu phát triển kinh tế Qingzhou, thành phố Weifang, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Sơn Đông Ikoma

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://24513.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Triệu
Số liên lạc:15169522363
Email:1044838520@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Sơn Đông Ikoma
Địa chỉ công ty:Phía bắc đường Kangsheng, Khu phát triển kinh tế Qingzhou, thành phố Weifang, tỉnh Sơn Đông

Máy bán hàng tự động trực tiếp máy sản xuất máy sản xuất thẻ tín dụng đồng xu tự phục vụ nước máy bán hàng tự động nhà máy tùy chỉnh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Máy bán hàng tự động trực tiếp máy sản xuất máy sản xuất thẻ tín dụng đồng xu tự phục vụ nước máy bán hàng tự động nhà máy tùy chỉnh

yêu cầu trích Máy bán hàng tự động trực tiếp máy sản xuất máy sản xuất thẻ tín dụng đồng xu tự phục vụ nước máy bán hàng tự động nhà máy tùy chỉnh