Lõm bề mặt thạch anh mộc mạc tự nhiên chịu áp lực lên đến 45MP 2p dày sàn lát Shi Xuanbo

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH gốm sứ Zibo Xuanbo

Tên công ty: Công ty TNHH gốm sứ Zibo Xuanbo

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Guolei
Số liên lạc:15315217855
Email:14374231@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH gốm sứ Zibo Xuanbo
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH gốm sứ Zibo Xuanbo

Lõm bề mặt thạch anh mộc mạc tự nhiên chịu áp lực lên đến 45MP 2p dày sàn lát Shi Xuanbo chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Lõm bề mặt thạch anh mộc mạc tự nhiên chịu áp lực lên đến 45MP 2p dày sàn lát Shi Xuanbo

yêu cầu trích Lõm bề mặt thạch anh mộc mạc tự nhiên chịu áp lực lên đến 45MP 2p dày sàn lát Shi Xuanbo