Các nhà sản xuất cung cấp mặt nạ mắt _ Lu Bing _ mắt mặt nạ giá _ đá nén nóng mặt nạ mắt bán buôn

 

Thể loại: Hàng nguyên phẩm

Địa chỉ hàng hóa: Tầng 3, Tòa nhà 4, Yihe 3rd Road, Khu thương mại tự do toàn diện, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Sơn Đông Lubing Thiết bị Y tế Công ty TNHH

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://26996.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:15853929595
Email:15853929595@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Lubing Thiết bị Y tế Công ty TNHH
Địa chỉ công ty:Tầng 3, Tòa nhà 4, Yihe 3rd Road, Khu thương mại tự do toàn diện, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông

Các nhà sản xuất cung cấp mặt nạ mắt _ Lu Bing _ mắt mặt nạ giá _ đá nén nóng mặt nạ mắt bán buôn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Các nhà sản xuất cung cấp mặt nạ mắt _ Lu Bing _ mắt mặt nạ giá _ đá nén nóng mặt nạ mắt bán buôn

yêu cầu trích Các nhà sản xuất cung cấp mặt nạ mắt _ Lu Bing _ mắt mặt nạ giá _ đá nén nóng mặt nạ mắt bán buôn