Oligopoly bưởi hợp chất trái cây và nước rau uống OEM Sơn Đông Qingbaotang chế biến

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Đơn vị 01, Khu phức hợp thương mại Xinsheng Yucheng, Quận Rencheng, Thành phố Tế Ninh, Sơn Đông

Tên công ty: Sơn Đông Qingbaotang Công nghệ sinh học Co. ,

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Oligopoly bưởi hợp chất trái cây và nước rau uống OEM Sơn Đông Qingbaotang chế biến

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Qiu
Số liên lạc:15905373061
Email:794472736@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Qingbaotang Công nghệ sinh học Co. ,
Địa chỉ công ty:Đơn vị 01, Khu phức hợp thương mại Xinsheng Yucheng, Quận Rencheng, Thành phố Tế Ninh, Sơn Đông

Oligopoly bưởi hợp chất trái cây và nước rau uống OEM Sơn Đông Qingbaotang chế biến chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Oligopoly bưởi hợp chất trái cây và nước rau uống OEM Sơn Đông Qingbaotang chế biến

yêu cầu trích Oligopoly bưởi hợp chất trái cây và nước rau uống OEM Sơn Đông Qingbaotang chế biến