Bình Hương thép Geogrid nhà sản xuất Taylade bán hàng trực tiếp Pingxiang thép nhựa composite Geogrid

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp làng Zhaozhuang, Văn phòng Beigipo, Khu công nghệ cao Thái An, Thành phố Thái An, Sơn Đông

Tên công ty: Sơn Đông Tailade Kỹ thuật Vật liệu Công ty TNHH

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Li
Số liên lạc:13371012577
Email:sdtailaide@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Tailade Kỹ thuật Vật liệu Công ty TNHH
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp làng Zhaozhuang, Văn phòng Beigipo, Khu công nghệ cao Thái An, Thành phố Thái An, Sơn Đông

Bình Hương thép Geogrid nhà sản xuất Taylade bán hàng trực tiếp Pingxiang thép nhựa composite Geogrid chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bình Hương thép Geogrid nhà sản xuất Taylade bán hàng trực tiếp Pingxiang thép nhựa composite Geogrid

yêu cầu trích Bình Hương thép Geogrid nhà sản xuất Taylade bán hàng trực tiếp Pingxiang thép nhựa composite Geogrid