Brutecin lá phân bón hạt cải dầu Lactone nước hòa tan bột rễ kích thích nảy mầm trái cây

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Lương Sơn Dingsheng Bioengineering Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Lương Sơn Dingsheng Bioengineering Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:13791790567
Email:1362162564@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Lương Sơn Dingsheng Bioengineering Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Lương Sơn Dingsheng Bioengineering Co., Ltd.

Brutecin lá phân bón hạt cải dầu Lactone nước hòa tan bột rễ kích thích nảy mầm trái cây chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Brutecin lá phân bón hạt cải dầu Lactone nước hòa tan bột rễ kích thích nảy mầm trái cây

yêu cầu trích Brutecin lá phân bón hạt cải dầu Lactone nước hòa tan bột rễ kích thích nảy mầm trái cây