Brassin lactone thực vật tăng trưởng điều tiết hạt cải dầu lactone làm tăng sản xuất và năng suất

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Lương Sơn Dingsheng Bioengineering Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Lương Sơn Dingsheng Bioengineering Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:13791790567
Email:1362162564@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Lương Sơn Dingsheng Bioengineering Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Lương Sơn Dingsheng Bioengineering Co., Ltd.

Brassin lactone thực vật tăng trưởng điều tiết hạt cải dầu lactone làm tăng sản xuất và năng suất chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Brassin lactone thực vật tăng trưởng điều tiết hạt cải dầu lactone làm tăng sản xuất và năng suất

yêu cầu trích Brassin lactone thực vật tăng trưởng điều tiết hạt cải dầu lactone làm tăng sản xuất và năng suất