Tùy chỉnh vải chống nắng chống thấm nước dày màu xanh lá cây mưa vải vải vải chống bụi vải vải vải chống thấm nước chống thấm nước

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Số 17, Xinglong Street, Puxi Village, huyện Trương Khâu, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại Yideshun Jinan

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Mã Đức Anh
Số liên lạc:13605419719
Email:13605419719@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thương mại Yideshun Jinan
Địa chỉ công ty:Số 17, Xinglong Street, Puxi Village, huyện Trương Khâu, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tùy chỉnh vải chống nắng chống thấm nước dày màu xanh lá cây mưa vải vải vải chống bụi vải vải vải chống thấm nước chống thấm nước chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tùy chỉnh vải chống nắng chống thấm nước dày màu xanh lá cây mưa vải vải vải chống bụi vải vải vải chống thấm nước chống thấm nước

yêu cầu trích Tùy chỉnh vải chống nắng chống thấm nước dày màu xanh lá cây mưa vải vải vải chống bụi vải vải vải chống thấm nước chống thấm nước