Số Cetan cải tiến 99,8% nội dung diesel phụ gia isoctyl nitrat lỏng

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Số 104, Quận Đông, Chợ Gia Nguyên, huyện Lệ Thành, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Hóa chất Jinan Sbett

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Pan Guang Chấn
Số liên lạc:13153047200
Email:2211618508@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Hóa chất Jinan Sbett
Địa chỉ công ty:Số 104, Quận Đông, Chợ Gia Nguyên, huyện Lệ Thành, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Số Cetan cải tiến 99,8% nội dung diesel phụ gia isoctyl nitrat lỏng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Số Cetan cải tiến 99,8% nội dung diesel phụ gia isoctyl nitrat lỏng

yêu cầu trích Số Cetan cải tiến 99,8% nội dung diesel phụ gia isoctyl nitrat lỏng