Bể sục khí ống ABS thương hiệu ABS ống xử lý nước thải màu be tròn ống chịu áp lực và chịu va đập

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Nhựa Đông Phương Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Nhựa Đông Phương Sơn Đông

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hứa Bành
Số liên lạc:19953428308
Email:496149973@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Nhựa Đông Phương Sơn Đông
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Nhựa Đông Phương Sơn Đông

Bể sục khí ống ABS thương hiệu ABS ống xử lý nước thải màu be tròn ống chịu áp lực và chịu va đập chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bể sục khí ống ABS thương hiệu ABS ống xử lý nước thải màu be tròn ống chịu áp lực và chịu va đập

yêu cầu trích Bể sục khí ống ABS thương hiệu ABS ống xử lý nước thải màu be tròn ống chịu áp lực và chịu va đập