Dingjie Shengshi tay đẩy máy quét bụi quét điện đôi bàn chải quét CD1000

 

Thể loại: Thiết bị điện

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Dingjie Shengshi Thiết bị bảo vệ môi trường Công ty TNHH

Tên công ty: Sơn Đông Dingjie Shengshi Thiết bị bảo vệ môi trường Công ty TNHH

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:15275986808
Email:3305548645@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Dingjie Shengshi Thiết bị bảo vệ môi trường Công ty TNHH
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Dingjie Shengshi Thiết bị bảo vệ môi trường Công ty TNHH

Dingjie Shengshi tay đẩy máy quét bụi quét điện đôi bàn chải quét CD1000 chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Dingjie Shengshi tay đẩy máy quét bụi quét điện đôi bàn chải quét CD1000

yêu cầu trích Dingjie Shengshi tay đẩy máy quét bụi quét điện đôi bàn chải quét CD1000