Lanerqing 18 triệu anion polyacrylamide độ nhớt cao độ dẻo dai mạnh mẽ cháy không mùi

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Vật liệu Polymer Zibo Lanerqing

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu Polymer Zibo Lanerqing

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:15053334209
Email:471343473@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Vật liệu Polymer Zibo Lanerqing
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Vật liệu Polymer Zibo Lanerqing

Lanerqing 18 triệu anion polyacrylamide độ nhớt cao độ dẻo dai mạnh mẽ cháy không mùi chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Lanerqing 18 triệu anion polyacrylamide độ nhớt cao độ dẻo dai mạnh mẽ cháy không mùi

yêu cầu trích Lanerqing 18 triệu anion polyacrylamide độ nhớt cao độ dẻo dai mạnh mẽ cháy không mùi