Phân bò đùn phân lợn phân gà lọc mất nước ép phân tách phân khô ướt

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Guoyi Heavy Industry Bảo vệ môi trường Thiết bị Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Guoyi Heavy Industry Bảo vệ môi trường Thiết bị Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vương Vĩnh Mao
Số liên lạc:15666886661
Email:15666886661@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Guoyi Heavy Industry Bảo vệ môi trường Thiết bị Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Guoyi Heavy Industry Bảo vệ môi trường Thiết bị Co., Ltd.

Phân bò đùn phân lợn phân gà lọc mất nước ép phân tách phân khô ướt chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Phân bò đùn phân lợn phân gà lọc mất nước ép phân tách phân khô ướt

yêu cầu trích Phân bò đùn phân lợn phân gà lọc mất nước ép phân tách phân khô ướt