Bán hàng các nhà sản xuất bán kim loại máy nghiền than cốc

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Uy Phường, Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ Công nghiệp nặng Linqu Runde

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Trịnh Hoa Luân
Số liên lạc:13853676881
Email:13853676881@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ Công nghiệp nặng Linqu Runde
Địa chỉ công ty:Uy Phường, Sơn Đông

Bán hàng các nhà sản xuất bán kim loại máy nghiền than cốc chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bán hàng các nhà sản xuất bán kim loại máy nghiền than cốc

yêu cầu trích Bán hàng các nhà sản xuất bán kim loại máy nghiền than cốc