Witters hai lớp đậu đen khử trùng nồi thực phẩm thiết bị khử trùng tự động bể chứa nguồn cung cấp trực tiếp

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Cảnh Nghĩa
Số liên lạc:15095262077
Email:475451490@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd

Witters hai lớp đậu đen khử trùng nồi thực phẩm thiết bị khử trùng tự động bể chứa nguồn cung cấp trực tiếp chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Witters hai lớp đậu đen khử trùng nồi thực phẩm thiết bị khử trùng tự động bể chứa nguồn cung cấp trực tiếp

yêu cầu trích Witters hai lớp đậu đen khử trùng nồi thực phẩm thiết bị khử trùng tự động bể chứa nguồn cung cấp trực tiếp