Cá bóng khử trùng nồi cá đóng hộp nước tắm nước thiết bị khử trùng bào ngư tự động khử trùng nhiệt độ cao nồi

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Cảnh Nghĩa
Số liên lạc:15095262077
Email:475451490@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd

Cá bóng khử trùng nồi cá đóng hộp nước tắm nước thiết bị khử trùng bào ngư tự động khử trùng nhiệt độ cao nồi chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cá bóng khử trùng nồi cá đóng hộp nước tắm nước thiết bị khử trùng bào ngư tự động khử trùng nhiệt độ cao nồi

yêu cầu trích Cá bóng khử trùng nồi cá đóng hộp nước tắm nước thiết bị khử trùng bào ngư tự động khử trùng nhiệt độ cao nồi