Vitus 1200 hải sản nồi tiệt trùng nhiệt độ cao nướng gluten bao bì chân không nồi tiệt trùng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Cảnh Nghĩa
Số liên lạc:15095262077
Email:475451490@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd

Vitus 1200 hải sản nồi tiệt trùng nhiệt độ cao nướng gluten bao bì chân không nồi tiệt trùng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Vitus 1200 hải sản nồi tiệt trùng nhiệt độ cao nướng gluten bao bì chân không nồi tiệt trùng

yêu cầu trích Vitus 1200 hải sản nồi tiệt trùng nhiệt độ cao nướng gluten bao bì chân không nồi tiệt trùng