Fangda 600L khí hành tinh tự động chảo nước tôm càng cay cay nồi cơm gà trống máy chiên ốc

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Bên trong Viện Máy móc Songri, số 6777 đường Renmin East

Tên công ty: Zhucheng Fangda Food Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Fangda FD-600L tự động khí hành tinh chảo nước sốt tôm càng cay thiết bị rán máy móc đồng ếch bò

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Tần
Số liên lạc:15063668579
Email:1132887207@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Fangda Food Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Bên trong Viện Máy móc Songri, số 6777 đường Renmin East

Fangda 600L khí hành tinh tự động chảo nước tôm càng cay cay nồi cơm gà trống máy chiên ốc chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Fangda 600L khí hành tinh tự động chảo nước tôm càng cay cay nồi cơm gà trống máy chiên ốc

yêu cầu trích Fangda 600L khí hành tinh tự động chảo nước tôm càng cay cay nồi cơm gà trống máy chiên ốc