Chất lỏng cắt khử bọt khử sulfurization silicone khử bọt xử lý nước thải công nghiệp in và nhuộm lớp phủ dệt

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Hóa chất Jinan Xinglongda

Tên công ty: Công ty TNHH Hóa chất Jinan Xinglongda

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Anki Châu
Số liên lạc:13335159713
Email:2325173509@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Hóa chất Jinan Xinglongda
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Hóa chất Jinan Xinglongda

Chất lỏng cắt khử bọt khử sulfurization silicone khử bọt xử lý nước thải công nghiệp in và nhuộm lớp phủ dệt chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Chất lỏng cắt khử bọt khử sulfurization silicone khử bọt xử lý nước thải công nghiệp in và nhuộm lớp phủ dệt

yêu cầu trích Chất lỏng cắt khử bọt khử sulfurization silicone khử bọt xử lý nước thải công nghiệp in và nhuộm lớp phủ dệt