Polyether thay đổi dầu silicone SC-12847 chất bôi trơn tan trong nước khử bọt hóa chất phụ trợ

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Hóa chất Jinan Xinglongda

Tên công ty: Công ty TNHH Hóa chất Jinan Xinglongda

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Anki Châu
Số liên lạc:13335159713
Email:2325173509@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Hóa chất Jinan Xinglongda
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Hóa chất Jinan Xinglongda

Polyether thay đổi dầu silicone SC-12847 chất bôi trơn tan trong nước khử bọt hóa chất phụ trợ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Polyether thay đổi dầu silicone SC-12847 chất bôi trơn tan trong nước khử bọt hóa chất phụ trợ

yêu cầu trích Polyether thay đổi dầu silicone SC-12847 chất bôi trơn tan trong nước khử bọt hóa chất phụ trợ