PVC ống nước vệ sinh nhà bếp ban công mưa bồn tắm thoát nước ống nhựa avant-garde

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Số 1105, đường Tân An, Wutu Street, Changle, thành phố Uy Phương, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Changle County Qianwei Sản phẩm nhựa Công ty TNHH.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://51791.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Giáp Hiểu Hoa
Số liên lạc:18765671303
Email:949090464@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Changle County Qianwei Sản phẩm nhựa Công ty TNHH.
Địa chỉ công ty:Số 1105, đường Tân An, Wutu Street, Changle, thành phố Uy Phương, tỉnh Sơn Đông

PVC ống nước vệ sinh nhà bếp ban công mưa bồn tắm thoát nước ống nhựa avant-garde chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự PVC ống nước vệ sinh nhà bếp ban công mưa bồn tắm thoát nước ống nhựa avant-garde

yêu cầu trích PVC ống nước vệ sinh nhà bếp ban công mưa bồn tắm thoát nước ống nhựa avant-garde