Bao bì hải sản hộp khử trùng máy khử trùng thiết bị khử trùng tự động băng tải chuỗi lạnh chống virus

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Meihe Machinery Technology Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Meihe Machinery Technology Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu quản lý
Số liên lạc:13964711213
Email:953667015@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Meihe Machinery Technology Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Meihe Machinery Technology Co., Ltd

Bao bì hải sản hộp khử trùng máy khử trùng thiết bị khử trùng tự động băng tải chuỗi lạnh chống virus chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bao bì hải sản hộp khử trùng máy khử trùng thiết bị khử trùng tự động băng tải chuỗi lạnh chống virus

yêu cầu trích Bao bì hải sản hộp khử trùng máy khử trùng thiết bị khử trùng tự động băng tải chuỗi lạnh chống virus