Meihe tùy chỉnh Express gói tiệt trùng đóng gói thực phẩm đông lạnh hộp giết chết thiết bị

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Meihe Machinery Technology Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Meihe Machinery Technology Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu quản lý
Số liên lạc:13964711213
Email:953667015@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Meihe Machinery Technology Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Meihe Machinery Technology Co., Ltd

Meihe tùy chỉnh Express gói tiệt trùng đóng gói thực phẩm đông lạnh hộp giết chết thiết bị chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Meihe tùy chỉnh Express gói tiệt trùng đóng gói thực phẩm đông lạnh hộp giết chết thiết bị

yêu cầu trích Meihe tùy chỉnh Express gói tiệt trùng đóng gói thực phẩm đông lạnh hộp giết chết thiết bị