Meihe tự động hầm thép không gỉ nhập khẩu hải sản bên ngoài bao bì khử trùng lạnh chuỗi thiết bị giết chết

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Meihe Machinery Technology Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Meihe Machinery Technology Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu quản lý
Số liên lạc:13964711213
Email:953667015@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Meihe Machinery Technology Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Meihe Machinery Technology Co., Ltd

Meihe tự động hầm thép không gỉ nhập khẩu hải sản bên ngoài bao bì khử trùng lạnh chuỗi thiết bị giết chết chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Meihe tự động hầm thép không gỉ nhập khẩu hải sản bên ngoài bao bì khử trùng lạnh chuỗi thiết bị giết chết

yêu cầu trích Meihe tự động hầm thép không gỉ nhập khẩu hải sản bên ngoài bao bì khử trùng lạnh chuỗi thiết bị giết chết