800 ống cống sắt dễ uốn, thành phố cống thoát nước mưa cống rãnh tấm tấm hoàn chỉnh thông số kỹ thuật

 

Thể loại: Thiết bị điện

Địa chỉ hàng hóa: Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Dương Huan-min
Số liên lạc:13780847592
Email:1393112952@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd

800 ống cống sắt dễ uốn, thành phố cống thoát nước mưa cống rãnh tấm tấm hoàn chỉnh thông số kỹ thuật chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 800 ống cống sắt dễ uốn, thành phố cống thoát nước mưa cống rãnh tấm tấm hoàn chỉnh thông số kỹ thuật

yêu cầu trích 800 ống cống sắt dễ uốn, thành phố cống thoát nước mưa cống rãnh tấm tấm hoàn chỉnh thông số kỹ thuật