400*500 sắt dễ uốn thoát nước mưa thoát nước cống nắp gang

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Dương Huan-min
Số liên lạc:13780847592
Email:1393112952@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Weifang Special Casting Machinery Co., Ltd

400*500 sắt dễ uốn thoát nước mưa thoát nước cống nắp gang chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 400*500 sắt dễ uốn thoát nước mưa thoát nước cống nắp gang

yêu cầu trích 400*500 sắt dễ uốn thoát nước mưa thoát nước cống nắp gang