Shili khai thác xe đẩy RU-9 mỏ kim loại không theo dõi xe tải cao su vận chuyển KA mỏ an toàn xe

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Cơ khí Jining Shili

Tên công ty: Công ty TNHH Cơ khí Jining Shili

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wu
Số liên lạc:13791715325
Email:sdbj13583771135@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Cơ khí Jining Shili
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Cơ khí Jining Shili

Shili khai thác xe đẩy RU-9 mỏ kim loại không theo dõi xe tải cao su vận chuyển KA mỏ an toàn xe chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Shili khai thác xe đẩy RU-9 mỏ kim loại không theo dõi xe tải cao su vận chuyển KA mỏ an toàn xe

yêu cầu trích Shili khai thác xe đẩy RU-9 mỏ kim loại không theo dõi xe tải cao su vận chuyển KA mỏ an toàn xe