Baocheng tự động làm mát trực tiếp máy đá khối đá dễ vận hành, với sản lượng hàng ngày 15 tấn và khối lượng đá 50 kg

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Bảo Thành Thiết Bị Làm lạnh Công ty TNHH

Tên công ty: Sơn Đông Bảo Thành Thiết Bị Làm lạnh Công ty TNHH

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:18553122859
Email:sdbczl@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Bảo Thành Thiết Bị Làm lạnh Công ty TNHH
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Bảo Thành Thiết Bị Làm lạnh Công ty TNHH

Baocheng tự động làm mát trực tiếp máy đá khối đá dễ vận hành, với sản lượng hàng ngày 15 tấn và khối lượng đá 50 kg chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Baocheng tự động làm mát trực tiếp máy đá khối đá dễ vận hành, với sản lượng hàng ngày 15 tấn và khối lượng đá 50 kg

yêu cầu trích Baocheng tự động làm mát trực tiếp máy đá khối đá dễ vận hành, với sản lượng hàng ngày 15 tấn và khối lượng đá 50 kg