Bảo Thành sản xuất máy làm đá 5 tấn trực tiếp quy mô lớn 10 tấn máy làm đá thủy sản thủy sản vận chuyển rau

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Bảo Thành Thiết Bị Làm lạnh Công ty TNHH

Tên công ty: Sơn Đông Bảo Thành Thiết Bị Làm lạnh Công ty TNHH

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:18553122859
Email:sdbczl@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Bảo Thành Thiết Bị Làm lạnh Công ty TNHH
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Bảo Thành Thiết Bị Làm lạnh Công ty TNHH

Bảo Thành sản xuất máy làm đá 5 tấn trực tiếp quy mô lớn 10 tấn máy làm đá thủy sản thủy sản vận chuyển rau chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bảo Thành sản xuất máy làm đá 5 tấn trực tiếp quy mô lớn 10 tấn máy làm đá thủy sản thủy sản vận chuyển rau

yêu cầu trích Bảo Thành sản xuất máy làm đá 5 tấn trực tiếp quy mô lớn 10 tấn máy làm đá thủy sản thủy sản vận chuyển rau