Bảo Thành lớn máy làm đá rau tươi giữ lạnh trực tiếp máy làm lạnh riêng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Bảo Thành Thiết Bị Làm lạnh Công ty TNHH

Tên công ty: Sơn Đông Bảo Thành Thiết Bị Làm lạnh Công ty TNHH

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:18553122859
Email:sdbczl@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Bảo Thành Thiết Bị Làm lạnh Công ty TNHH
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Bảo Thành Thiết Bị Làm lạnh Công ty TNHH

Bảo Thành lớn máy làm đá rau tươi giữ lạnh trực tiếp máy làm lạnh riêng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bảo Thành lớn máy làm đá rau tươi giữ lạnh trực tiếp máy làm lạnh riêng

yêu cầu trích Bảo Thành lớn máy làm đá rau tươi giữ lạnh trực tiếp máy làm lạnh riêng