Sơn Đông Tân Trường Đà phổ khí đầu áp lực chống cháy thiết bị cấp nước

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thị trấn Gia Miao, cách quốc lộ 309 800 mét về phía bắc và phía đông tỉnh lộ 324

Tên công ty: Sơn Đông Xinchangda cấp thoát nước thiết bị Công ty TNHH

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Du Yugui
Số liên lạc:15376180669
Email:jnduyugui@126.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Xinchangda cấp thoát nước thiết bị Công ty TNHH
Địa chỉ công ty:Thị trấn Gia Miao, cách quốc lộ 309 800 mét về phía bắc và phía đông tỉnh lộ 324

Sơn Đông Tân Trường Đà phổ khí đầu áp lực chống cháy thiết bị cấp nước chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Sơn Đông Tân Trường Đà phổ khí đầu áp lực chống cháy thiết bị cấp nước

yêu cầu trích Sơn Đông Tân Trường Đà phổ khí đầu áp lực chống cháy thiết bị cấp nước