Bò và cừu phân ướt xe tải phân đa chức năng 8-vuông kéo đĩa phân bón phân bón Huifu Máy móc

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Sản xuất Máy móc Qufu Huifu

Tên công ty: Công ty TNHH Sản xuất Máy móc Qufu Huifu

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Meng
Số liên lạc:15069718595
Email:meng2012417@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Sản xuất Máy móc Qufu Huifu
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Sản xuất Máy móc Qufu Huifu

Bò và cừu phân ướt xe tải phân đa chức năng 8-vuông kéo đĩa phân bón phân bón Huifu Máy móc chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bò và cừu phân ướt xe tải phân đa chức năng 8-vuông kéo đĩa phân bón phân bón Huifu Máy móc

yêu cầu trích Bò và cừu phân ướt xe tải phân đa chức năng 8-vuông kéo đĩa phân bón phân bón Huifu Máy móc