Sơn Đông thép mông hàn gia công mạ kẽm dải cắt mông máy nhà máy hàn

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: 300 mét về phía tây của giao lộ của Huanghe Street và Taishan Road, Ningjin County kinh tế và công nghệ phát triển khu, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Ningjin Yannuo

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://26043.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wei
Số liên lạc:13953493378
Email:344418852@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Ningjin Yannuo
Địa chỉ công ty:300 mét về phía tây của giao lộ của Huanghe Street và Taishan Road, Ningjin County kinh tế và công nghệ phát triển khu, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông

Sơn Đông thép mông hàn gia công mạ kẽm dải cắt mông máy nhà máy hàn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Sơn Đông thép mông hàn gia công mạ kẽm dải cắt mông máy nhà máy hàn

yêu cầu trích Sơn Đông thép mông hàn gia công mạ kẽm dải cắt mông máy nhà máy hàn