Runye địa kỹ thuật sợi staple polyester không dệt xanh đường cao tốc giữ ẩm chống bụi vải thoát nước 300g vải địa kỹ thuật

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Vật liệu địa kỹ thuật Đức Châu Runye

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu địa kỹ thuật Đức Châu Runye

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vương Chiêu Anh
Số liên lạc:13953440322
Email:2607030601@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Vật liệu địa kỹ thuật Đức Châu Runye
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Vật liệu địa kỹ thuật Đức Châu Runye

Runye địa kỹ thuật sợi staple polyester không dệt xanh đường cao tốc giữ ẩm chống bụi vải thoát nước 300g vải địa kỹ thuật chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Runye địa kỹ thuật sợi staple polyester không dệt xanh đường cao tốc giữ ẩm chống bụi vải thoát nước 300g vải địa kỹ thuật

yêu cầu trích Runye địa kỹ thuật sợi staple polyester không dệt xanh đường cao tốc giữ ẩm chống bụi vải thoát nước 300g vải địa kỹ thuật