Kailin phân bón nông nghiệp ba bánh tự hành phân rải phân khô ướt phổ dụng phân bón phân bón tùy chỉnh

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Laiizhou Kailin Machinery Equipment Co., Ltd

Tên công ty: Laiizhou Kailin Machinery Equipment Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:13361396343
Email:906342865@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Laiizhou Kailin Machinery Equipment Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Laiizhou Kailin Machinery Equipment Co., Ltd

Kailin phân bón nông nghiệp ba bánh tự hành phân rải phân khô ướt phổ dụng phân bón phân bón tùy chỉnh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Kailin phân bón nông nghiệp ba bánh tự hành phân rải phân khô ướt phổ dụng phân bón phân bón tùy chỉnh

yêu cầu trích Kailin phân bón nông nghiệp ba bánh tự hành phân rải phân khô ướt phổ dụng phân bón phân bón tùy chỉnh