Đồng phân loại trimethylene Jinan công nghiệp trimethylene Weizhen hóa chất bán buôn và bán lẻ

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: 307, Tầng 3, Tòa nhà kinh doanh Jiaze, Kaiyuan Street, Jiyang District, Tế Nam, Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Hóa chất Jinan Weizhen

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Công ty chúng tôi bán các loại dung môi, thuốc thử hóa học, nguyên liệu hóa học tốt, chất làm loãng sơn, chất xử lý nước thải, chất chống cháy, chất làm đặc, phụ gia mạ, chất bảo dưỡng, nguyên liệu điều hòa dầu, vv

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Sơn Vệ Chấn
Số liên lạc:18364156999
Email:18364156999@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Hóa chất Jinan Weizhen
Địa chỉ công ty:307, Tầng 3, Tòa nhà kinh doanh Jiaze, Kaiyuan Street, Jiyang District, Tế Nam, Sơn Đông

Đồng phân loại trimethylene Jinan công nghiệp trimethylene Weizhen hóa chất bán buôn và bán lẻ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Đồng phân loại trimethylene Jinan công nghiệp trimethylene Weizhen hóa chất bán buôn và bán lẻ

yêu cầu trích Đồng phân loại trimethylene Jinan công nghiệp trimethylene Weizhen hóa chất bán buôn và bán lẻ