PE cung cấp nước ống nông nghiệp tưới tiêu đất đổ ống nước áp lực thấp ống nước vòi nước đường kính lớn

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Ruiqi Pipe Industry Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Ruiqi Pipe Industry Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Tương Vệ
Số liên lạc:19905393119
Email:459037999@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Ruiqi Pipe Industry Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Ruiqi Pipe Industry Co., Ltd.

PE cung cấp nước ống nông nghiệp tưới tiêu đất đổ ống nước áp lực thấp ống nước vòi nước đường kính lớn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự PE cung cấp nước ống nông nghiệp tưới tiêu đất đổ ống nước áp lực thấp ống nước vòi nước đường kính lớn

yêu cầu trích PE cung cấp nước ống nông nghiệp tưới tiêu đất đổ ống nước áp lực thấp ống nước vòi nước đường kính lớn