900 Caigang ngói ép loại Caigang Tile Company

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo, Sơn Đông

Tên công ty: Thanh Đảo Liwei kim loại sản phẩm Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lý Xuefeng
Số liên lạc:13176500096
Email:13176500096@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Liwei kim loại sản phẩm Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo, Sơn Đông

900 Caigang ngói ép loại Caigang Tile Company chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 900 Caigang ngói ép loại Caigang Tile Company

yêu cầu trích 900 Caigang ngói ép loại Caigang Tile Company