Zhide Jieli xe ô tô đuôi tấm container dỡ nền tảng di động thủy lực lên cầu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:15562522088
Email:sdjieli618@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Zhide Jieli xe ô tô đuôi tấm container dỡ nền tảng di động thủy lực lên cầu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Zhide Jieli xe ô tô đuôi tấm container dỡ nền tảng di động thủy lực lên cầu

yêu cầu trích Zhide Jieli xe ô tô đuôi tấm container dỡ nền tảng di động thủy lực lên cầu