Điện thoại di động tải và dỡ nền tảng container container tải và dỡ xe tải điện nâng kho tải và dỡ đồ vật

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:15562522088
Email:sdjieli618@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Điện thoại di động tải và dỡ nền tảng container container tải và dỡ xe tải điện nâng kho tải và dỡ đồ vật chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Điện thoại di động tải và dỡ nền tảng container container tải và dỡ xe tải điện nâng kho tải và dỡ đồ vật

yêu cầu trích Điện thoại di động tải và dỡ nền tảng container container tải và dỡ xe tải điện nâng kho tải và dỡ đồ vật